Věstník ČNB – ročník 1995

Částka 32
1995
Část oznamovací
33. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a úředních sdělení ČNB uveřejněných ve Věstníku ČNB, platných k 31.12.1995.
Věstník - částka 32 (pdf, 449 kB)

 


 

Částka 31
29. prosince 1995
Část oznamovací
32. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro udělování statutu referenční banky na trhu mezibankovních depozit.
Věstník - částka 31 (pdf, 134 kB)

 


 

Částka 30
27. prosince 1995
Část oznamovací
30. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
31. Úřední sdělení České národní banky o provádění směnečných obchodů Českou národní bankou.
Věstník - částka 30 (pdf, 172 kB)

 


 

Částka 29
21. prosince 1995
Část normativní
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 8. prosince 1995, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank.
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 8. prosince 1995, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
Věstník - částka 29 (pdf, 889 kB)

 


 

Částka 28
11. prosince 1995
Část oznamovací
29. Úřední sdělení České národní banky a Ministerstva financí ze dne 26. října 1995 (č.261/1995 Sb.), kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.
Věstník - částka 28 (pdf, 53 kB)

 


 

Částka 27
30. listopadu 1995
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995, kterým se mění opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, jímž se stanoví limity pro krátkodobou korunovou pozici bank.
Věstník - částka 27 (pdf, 31 kB)

 


 

Částka 26
29. listopadu 1995
Část oznamovací
27. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro obchodování České národní banky v rámci devizového fixingu (fixingu směnných kurzů).
28. Úřední sdělení České národní banky o změně lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 26 (pdf, 83 kB)

 


 

Částka 25
13. listopadu 1995
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank.
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank.
Věstník - částka 25 (pdf, 761 kB)

 


 

Částka 24
9. listopadu 1995
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 2 opatření České národní banky ze dne 14. prosince 1994 (částka 81/1994 Sb.), kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí.
Věstník - částka 24 (pdf, 105 kB)

 


 

Částka 23
2. listopadu 1995
Část oznamovací
25. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 23 (pdf, 69 kB)

 


 

Částka 22
31. října 1995
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro udělení statutu referenční banky na trhu mezibankovních depozit.
Věstník - částka 22 (pdf, 368 kB)

 


 

Částka 21
10. října 1995
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky o udělování předchozího souhlasu podle § 16 odst. 1, písm. a) a c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Věstník - částka 21 (pdf, 161 kB)

 


 

Částka 20
4. října 1995
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky o stanovení termínu zahájení směnečných obchodů České národní banky.
Věstník - částka 20 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 19
28. září 1995
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky o změně termínu ukončení správy zásob peněz a provádění emisních operací.
Věstník - částka 19 (pdf, 31 kB)

 


 

Částka 18
21. září 1995
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky o změně lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 18 (pdf, 43 kB)

 


 

Částka 17
18. září 1995
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky o změně a doplnění Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 17 (pdf, 338 kB)

 


 

Částka 16
31. srpna 1995
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky o ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou dnem 30.9.1995
Věstník - částka 16 (pdf, 66 kB)

 


 

Částka 15
15. srpna 1995
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 15 (pdf, 2,8 MB)

 


 

Částka 14
14. srpna 1995
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky pro sestavování výkazu Dev(ČNB-Ds) 1-04 o zahraničních aktivech a pasívech a jeho předkládání České národní bance.
Věstník - částka 14 (pdf, 94 kB)

 


 

Částka 13
27. července 1995
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 2 opatření České národní banky ze dne 14. prosince 1994 (částka 81/1994 Sb.), kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí.
Věstník - částka 13 (pdf, 64 kB)

 


 

Částka 12
14. července 1995
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 12 (pdf, 143 kB)

 


 

Částka 11
30. června 1995
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 21. června 1995, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 11 - hlavní část + příloha 1 (pdf, 206 kB)
Věstník - částka 11 - příloha 2 (pdf, 11,2 MB)
Věstník - částka 11 - příloha 3 (pdf, 9,8 MB)
Věstník - částka 11 - příloha 4 (pdf, 386 kB)
Věstník - částka 11 - příloha 5 (pdf, 1,0 MB)
Věstník - částka 11 - příloha 6 (pdf, 3,3 MB)
Věstník - částka 11 - příloha 7 (pdf, 359 kB)

 


 

Částka 10
22. června 1995
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky Změna emisních podmínek Poukázek České národní banky s platností od 1. července 1995.
Věstník - částka 10 (pdf, 98 kB)

 


 

Částka 9
12. června 1995
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o rozšíření lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 9 (pdf, 42 kB)

 


 

Částka 8
4. května 1995
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel systému TKD.
Věstník - částka 8 (pdf, 1,1 MB)
Věstník - částka 8 - přílohy (pdf, 4,8 MB)

 


 

Částka 7
19. dubna 1995
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o používání rozpětí při nákupu a prodeji deviz na devizovém fixingu České národní banky.
10. Úřední sdělení České národní banky k § 6 Opatření o kapitálové přiměřenosti bank ze dne 15.4.1993 a k § 3 odst. 3 písm. a) Opatření o úvěrové angažovanosti bank ze dne 15.4.1993.
Věstník - částka 7 (pdf, 66 kB)

 


 

Částka 6
10. dubna 1995
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 4. dubna 1995, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděny devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu.
Věstník - částka 6 (pdf, 35 kB)

 


 

Částka 5
30. března 1995
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 5 (pdf, 155 kB)

 


 

Částka 4
21. března 1995
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky o rozšíření lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 4 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 3
21. února 1995
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 2 opatření České národní banky ze dne 14. prosince 1994 (částka 81/1994 Sb.), kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí.
Věstník - částka 3 (pdf, 54 kB)

 


 

Částka 2
7. února 1995
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky o opravě chyby v úředním sdělení ČNB o rozsahu prodeje devizových prostředků na r. 1995, vydaném ve Věstníku ČNB částce 26/1994.
5. Úřední sdělení České národní banky o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací v jednotlivých regionech České republiky.
Redakční sdělení.
Věstník - částka 2 (pdf, 126 kB)

 


 

Částka 1
24. ledna 1995
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o založení sdružení bank v Zaručeném šekovém systému a o přijetí Pravidel Zaručeného šekového systému v České republice.
2. Úřední sdělení České národní banky o stanovení univerzální kódové linky pro tiskopisy šeků a univerzální kódové linky pro tiskopis bankovního šeku.
3. Úřední sdělení České národní banky o zásadách zúčtování šeků se záruční kartou.
Věstník - částka 1 (pdf, 1,0 MB)