Věstník ČNB – ročník 2011

Částka 18
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
Seznam (pdf, 304 kB):
a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2011 ve Sbírce zákonů,
b) platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2011,
c) platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2011.

Částka 17
30. prosince 2011
Obsah (pdf, 82 kB)
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. prosince 2011 (pdf, 146 kB) k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu
Třídící znak: 22311560
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. prosince 2011 (pdf, 190 kB) k posuzování auditora banky, družstevní záložny, pojišťovny a zajišťovny Českou národní bankou
Třídící znak: 22411560
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2011 (pdf, 96 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2012
Třídící znak: 22511620

Částka 16
23. prosince 2011
Obsah (pdf, 84 kB)
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. prosince 2011 (pdf, 91 kB) o vydání Pravidel předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných České národní bance prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS
Třídící znak: 22011410
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2011 (pdf, 190 kB) o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování
Třídící znak: 22111560
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. prosince 2011 (pdf, 290 kB) o vydání Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Třídící znak: 22211610

Částka 15
16. prosince 2011
Obsah (pdf, 85 kB)
Část normativní
4. Ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu vyhlašuje úplné znění Opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB (pdf, 226 kB), o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění Opatření České národní banky č. 1/2011 Věst. ČNB
Třídící znak: 10411560
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. prosince 2011 (pdf, 119 kB) k opatření České národní banky č. 3/2011 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 21911610

Částka 14
7. prosince 2011
Obsah (pdf, 77 kB)
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince 2011 (pdf, 127 kB), kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 10311610

Částka 13
28. listopadu 2011
Obsah (pdf, 80 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011 (pdf, 102 kB), kterým se mění Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10111560
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011 (pdf, 102 kB)o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak: 10211410

Částka 12
21. října 2011
Obsah (pdf, 78 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. října 2011 (pdf, 130 kB) o pravidlech řízení při uznávání srovnatelnosti povinností emitenta ze třetího státu 
Třídící znak: 21811560

Částka 11
13. října 2011
Obsah (pdf, 77 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2011 (pdf, 199 kB) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí 
Třídící znak: 21711320

Částka 10
30. září 2011
Obsah (pdf, 82 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. září 2011 (pdf, 131 kB) o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou 
Třídící znak: 21411320
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. září 2011 (pdf, 120 kB) o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
Třídící znak: 21511320
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. září 2011 (pdf, 95 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2011
Třídící znak: 21611620

Částka 9
4. srpna 2011
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. července 2011 (pdf, 156 kB) o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Třídící znak: 21211560
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. července 2011 (pdf, 140 kB) o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
Třídící znak: 21311610

Částka 8
15. července 2011
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. července 2011 (pdf, 96 kB), jímž se stanoví jazyky, v nichž lze uveřejňovat a předkládat dokumenty České národní bance pro účely některých ustanovení zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
Třídící znak: 21111560

Částka 7
30. června 2011
Obsah (pdf, 78 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. června 2011 (pdf, 96 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2011
Třídící znak: 21011620

Částka 6
27. června 2011
Obsah (pdf, 78 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. června 2011 (pdf, 191 kB)k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí 
Třídící znak: 20911320

Částka 5
7. června 2011
Obsah (pdf, 82 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. května 2011 (pdf, 276 kB)k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Třídící znak: 20711560
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. května 2011 (pdf, 203 kB)k výkonu činnosti na finančním trhu – operační riziko v oblasti informačního systému
Třídící znak: 20811560

Částka 4
28. dubna 2011
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. dubna 2011 (pdf, 152 kB) o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost
Třídící znak: 20511560
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. dubna 2011 (pdf, 192 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Uveřejňování informací
Třídící znak: 20611560

Částka 3
8. dubna 2011
Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. března 2011 (pdf, 107 kB)k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Angažovanost obchodníka s cennými papíry – expozice vůči institucím
Třídící znak: 20311560
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. dubna 2011 (pdf, 104 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Pravidla pro převod rizik při obchodních aktivitách se sekuritizovanými expozicemi
Třídící znak: 20411560

Částka 2
30. března 2011
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. března 2011 (pdf, 95 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2011 
Třídící znak: 20111410
Oznámení redakce (pdf, 78 kB)

Částka 1
21. ledna 2011
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2011 (pdf, 105 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2009 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 2/2010 Věst. ČNB
Třídící znak: 20111410

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz