Věstník ČNB – ročník 1996

Částka 21
1996
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a úředních sdělení ČNB uveřejněných ve Věstníku ČNB, platných k 31.12.1996.
Věstník - částka 21 (pdf, 796 kB)

 


 

Částka 20
31. prosince 1996
Část normativní
10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
11. Opatření České národní banky č. 11 ze dne 20. prosince 1996 o pravidlech likvidity bank.
12. Opatření České národní banky č. 12 ze dne 30. prosince 1996 o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami.
Věstník - částka 20 (pdf, 1,2 MB)

 


 

Částka 19
30. prosince 1996
Část normativní
8. Úplné znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank ve znění změn provedených opatřením České národní banky č. 4 ze dne 3. července 1996.
9. Úplné znění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank ve znění změn provedených opatřením České národní banky č. 5 ze dne 3. července 1996 a opatření České národní banky č. 7 ze dne 14. listopadu 1996.
Věstník - částka 19 (pdf, 803 kB)

 


 

Částka 18
19. prosince 1996
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací.
Věstník - částka 18 (pdf, 70 kB)

 


 

Částka 17
12. prosince 1996
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky o vydání Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky.
Věstník - částka 17 (pdf, 36 kB)

 


 

Částka 16
26. listopadu 1996
Část normativní
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 14. listopadu 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění opatření č. 5 ze dne 3. července 1996.
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 16 (pdf, 242 kB)

 


 

Částka 15
4. října 1996
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Redakční sdělení
Věstník - částka 15 (pdf, 91 kB)

 


 

Částka 14
27. září 1996
Část normativní
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 19. září 1996, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 14 - hlavní část + příloha 1 (pdf, 5,1 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 2 (pdf, 3,8 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 3 (pdf, 3,8 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 4 (pdf, 5,6 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 5 (pdf, 5,4 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 6 (pdf, 5,0 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 7 (pdf, 4,2 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 8 (pdf, 5,2 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 9 (pdf, 5,4 MB)
Věstník - částka 14 - příloha 10 (pdf, 3,5 MB)

 


 

Částka 13
13. září 1996
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro udělení statutu referenční banky na trhu mezibankovních depozit.
Věstník - částka 13 (pdf, 46 kB)

 


 

Částka 12
30. srpna 1996
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
13. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 12 (pdf, 177 kB)

 


 

Částka 11
25. července 1996
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
11. Úřední sdělení České národní banky o úpravě Pravidel Zaručeného šekového systému v České republice a o úpravě zásad zúčtování šeků se záruční kartou.
Věstník - částka 11 (pdf, 160 kB)

 


 

Částka 10
12. července 1996
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 3. července 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank.
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 3. července 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank.
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o změně termínu ukončení správy zásob peněz a provádění emisních operací.
Věstník - částka 10 (pdf, 276 kB)

 


 

Částka 9
28. června 1996
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.
Věstník - částka 9 (pdf, 3,3 MB)

 


 

Částka 8
31. května 1996
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 8 (pdf, 231 kB)

 


 

Částka 7
24. května 1996
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 7 (pdf, 128 kB)

 


 

Částka 6
20. května 1996
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky o změně lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 6 (pdf, 43 kB)

 


 

Částka 5
15. března 1996
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky o udělování předchozího souhlasu podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
5. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 5 (pdf, 365 kB)

 


 

Částka 4
28. února 1996
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky o změně lombardního seznamu cenných papírů.
Věstník - částka 4 (pdf, 53 kB)

 


 

Částka 3
16. února 1996
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 7. února 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994.
Věstník - částka 3 (pdf, 66 kB)

 


 

Částka 2
22. ledna 1996
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky k postupu bank při zasílání necelých a poškozených bankovek a mincí České národní bance k úhradě za poskytnuté náhrady a při výměně platných pamětních mincí podle vyhlášky č. 37/1994 Sb. Ze dne 21. února 1994.
Věstník - částka 2 (pdf, 52 kB)

 


 

Částka 1
16. ledna 1996
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací.
Věstník - částka 1 (pdf, 72 kB)