Věstník ČNB – ročník 1999

Částka 26
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a opatření České národní banky uveřejněných v plném znění ve Sbírce zákonů od 1.1.1990 do 31.12.1999, o vydání seznamu opatření České národní banky, oznámených ve Sbírce zákonů a uveřejněných ve Věstníku České národní banky od 1.1.1990 do 31.12.1999 a o vydání seznamu úředních sdělení České národní banky, uveřejněných ve Věstníku České národní banky od 1.1.1990 do 31.12.1999
Věstník - částka 26 (pdf, 658 kB)

 


 

Částka 25
31. prosince 1999
Část normativní
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 25 (pdf, 169 kB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 1 (pdf, 175 kB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 2 (část 1) (pdf, 26 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 2 (část 2) (pdf, 15 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 2 (část 3) (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 2 (část 4) (pdf, 11 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 3 (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 4 (část 1) (pdf, 11 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 4 (část 2) (pdf, 10 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 5 (pdf, 832 kB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 6 (část 1) (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 6 (část 2) (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 7 (pdf, 676 kB)
Věstník - částka 25 - příloha č. 8 (pdf, 75 kB)

 


 

Částka 24
30. prosince 1999
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 27. prosince 1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocených cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Věstník - částka 24 (pdf, 196 kB)

 


 

Částka 23
27. prosince 1999
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů
25. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 23 (pdf, 224 kB)

 


 

Částka 22
21. prosince 1999
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky o vydání třetí verze Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 22 (pdf, 810 kB)

 


 

Částka 21
17. prosince 1999
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 1999 k zabezpečení plynulého přechodu bank do roku 2000
Věstník - částka 21 (pdf, 99 kB)

 


 

Částka 20
15. prosince 1999
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Věstník - částka 20 (pdf, 5 MB)

 


 

Částka 19
25. listopadu 1999
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD
Věstník - částka 19 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 18
29. října 1999
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
Věstník - částka 18 (pdf, 26 kB)

 


 

Částka 17
30. září 1999
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Věstník - částka 17 (pdf, 49 kB)

 


 

Částka 16
21. září 1999
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
18. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 16 (pdf, 729 kB)

 


 

Částka 15
3. září 1999
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
Věstník - částka 15 (pdf, 29 kB)

 


 

Částka 14
26. srpna 1999
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ke globálním zárukám za celní dluh
Věstník - částka 14 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 13
27. července 1999
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu
Věstník - částka 13 (pdf, 273 kB)

 


 

Částka 12
19. července 1999
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky k novelizaci vyhlášky České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
Věstník - částka 12 (pdf, 5 MB)

 


 

Částka 11
8. července 1999
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky k postupu bank při zasílání necelých a poškozených bankovek a mincí České národní bance k úhradě za poskytnuté náhrady podle vyhlášky České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
Věstník - částka 11 (pdf, 79 kB)

 


 

Částka 10
18. května 1999
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ke globálním zárukám za celní dluh
Věstník - částka 10 (pdf, 42 kB)

 


 

Částka 9
26. dubna 1999
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 9 (pdf, 58 kB)

 


 

Částka 8
16. dubna 1999
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD
Věstník - částka 8 (pdf, 2 MB)

 


 

Částka 7
18. března 1999
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
Redakční sdělení
Věstník - částka 7 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 6
26. února 1999
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky k poskytování záruk bankami
Věstník - částka 6 (pdf, 66 kB)

 


 

Částka 5
10. února 1999
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel opravného zúčtování
Věstník - částka 5 (pdf, 470 kB)

 


 

Částka 4
3. února 1999
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky k Opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejněnou informaci bankami a pobočkami zahraničních bank
Redakční sdělení
Věstník - částka 4 (pdf, 68 kB)

 


 

Částka 3
25. ledna 1999
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v případě sloučení bank
4. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 3 (pdf, 135 kB)

 


 

Částka 2
22. ledna 1999
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. ledna 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 2 (pdf, 160 kB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 1 (pdf, 100 kB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 2 (část 1) (pdf, 10 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 2 (část 2) (pdf, 17 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 3 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 4 (část 1) (pdf, 9 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 4 (část 2) (pdf, 5 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 5 (pdf, 824 kB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 6 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 7 (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 2 - příloha č. 8 (pdf, 455 kB)

 


 

Částka 1
14. ledna 1999
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
2. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 1 (pdf, 189 kB)