Věstník 2003

U opatření ČNB, kterými se stanoví metodika pro banky, nejsou všechny přílohy součástí zde uveřejněných PDF souborů. Jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v odborné knihovně ČNB.


Částka 21

Část oznamovací 
Seznam platných právních předpisů  České národní banky (pdf, 293 kB) (popř. bývalé Státní banky československé), vyhlášených od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2003 ve Sbírce zákonů a opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 31.12. 2003, seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání a vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2003, seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2003


Částka 20 
31. prosince 2003

Obsah (pdf, 87 kB)

Část normativní 
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003 (pdf, 101 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv

třídící znak 10503510

Část oznamovací 
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2003 (pdf, 66 kB),  k vyhlášce č. 514/2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky

třídící znak 22403410


Částka 19 
30. prosince 2003

Část normativní 
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 22. prosince 2003 (pdf, 303 kB), kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

třídící znak 10403410

Příloha k opatření 4


Částka 18 
23. prosince 2003

Část oznamovací 
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2003 (pdf, 186 kB),  k informační povinnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě

třídící znak 2230351


Částka 17 
17. prosince 2003

Část normativní 
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003 (pdf, 258 kB),  kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

třídící znak 10303410

Přílohy k opatření 3


Částka 16 
5. listopadu 2003

Část oznamovací 
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. listopadu 2003 (pdf, 168 kB),  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 22203620


Částka 15 
1. října 2003

Obsah (pdf, 86 kB)

Část normativní 
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003 (pdf, 132 kB),  kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

třídící znak 10203610

Část oznamovací 
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. září 2003 (pdf, 90 kB),  k opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

třídící znak 22003610

21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. září 2003 (pdf, 120 kB),  o omezení pokladního provozu v pobočce ČNB Praha a o zřízení mimořádného pracoviště ČNB

třídící znak 22103320


Částka 14 
16. září 2003

Obsah (pdf, 84 kB)

Část normativní 
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003  (pdf, 114 kB), k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti Část oznamovací 
třídící znak 10103510

Část oznamovací

19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. září 2003Část 2 (pdf, 84 kB),  k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel

 třídící znak 21903510


Částka 13 
31. července 2003

Obsah (84 kB)

Část oznamovací 
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. července 2003 (94 kB) ,  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
třídící znak 21703620

18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. července 2003 (65 kB),  o úpravě základních úrokových sazeb

třídící znak 21803410


Částka 12 
24. července 2003

Část oznamovací 
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. července 2003  (175 kB), o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 21603620


Částka 11 
4. července 2003

Část oznamovací 
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. června 2003 (pdf, 350 kB).

Výklad k vybraným ustanovením obchodního zákoníku upravujícím smlouvu o běžném účtu a smlouvu o vkladovém účtu, ve znění zákona č. 125/2002 Sb.

třídící znak 21503320


Částka 10 
26. června 2003

Obsah (pdf, 84 kB)

Část oznamovací 
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. června 2003  (pdf, 79 kB), o úpravě základních úrokových sazeb

třídící znak 21303410

14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. června 2003 (pdf, 88 kB),  o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat platebního styku

 třídící znak 21403320 

příloha - Podmínky ČNB pro předávání dat platebního styku (pdf, 409 kB)


Částka 9 
25. června 2003

Obsah (pdf, 85 kB)

Část oznamovací 
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. června 2003 (pdf, 93 kB),  k ustanovení § 20a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

třídící znak 211003510

12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. června 2003 (pdf, 94 kB),  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 21203620 


Částka 8 
17. června 2003

Část oznamovací 
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16.června 2003  (pdf, 208 kB), o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

třídící znak 21003610


Částka 7 
29 května 2003

Část oznamovací 
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. května 2003 (pdf, 179 kB),  o působnosti poboček České národní banky na území krajů

třídící znak 20903110,

Komentář k ú.s. 9


Částka 6 
24. dubna 2003

Část oznamovací 
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. dubna 2003  (pdf, 248 kB), k vyhlášce České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

třídící znak 20803320


Částka 5 
4. dubna 2003

Část oznamovací

7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. dubna 2003  (pdf, 193 kB), k vyhlášce č. 514/2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky

třídící znak 20703410

Částka 4 
31. března 2003

Část oznamovací 
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 (pdf, 198 kB),  k ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

třídící znak 20603520


Částka 3 
4. února 2003

Obsah (pdf, 83 kB)

Část oznamovací 
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2003 (pdf, 123 kB) ,  o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv 
třídící znak 20403610

5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. ledna 2003  (pdf, 77 kB), o úpravě základních úrokových sazeb

třídící znak 20503410


Částka 2 
31. ledna 2003

Část oznamovací 
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. ledna 2003  (169 kB) , o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 20303620


Částka 1 
10. ledna 2003

Obsah (pdf, 95 kB)

Část oznamovací 
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. ledna 2003  (pdf, 94 kB), k informační povinnosti podle § 4 a § 5 Vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě

třídící znak 20103510

Formuláře k vyhlášce č. 333/2002 Sb. (xls, 145 kB)

2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. ledna 2003  (pdf, 98 kB), k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank po 1. 1. 2003

 třídící znak 20203510