Věstník ČNB – ročník 2006

Částka 22
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
Seznam (pdf, 452 kB) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2006 ve Sbírce zákonů; seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2006; seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2006
Částka 21
29. prosince 2006
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2006 (pdf, 509 kB) o vydání sedmé verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Třídící znak 22406610
Částka 20
22. prosince 2006
Obsah (pdf, 104 kB)
Část normativní
8. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 5. prosince 2006 (pdf, 316 kB) o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Příloha č. 1 (pdf, 289 kB) - Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 2(A) (pdf, 127 kB) - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Příloha č. 2(B) (pdf, 316 kB) - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Příloha č. 3 (pdf, 236 kB) - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 4 (pdf, 134 kB) - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
Třídící znak 10806410
Částka 19
24. listopadu 2006
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. října 2006 (pdf, 125 kB), kterým se vyhlašují termíny konání makléřských zkoušek
Třídící znak 22306540
Částka 18
10. listopadu 2006
Obsah (pdf, 110 kB)
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2006 (pdf, 139 kB) k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB
Třídící znak 22206610
Částka 17
23. října 2006
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. října 2006 (pdf, 285 kB) o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Třídící znak 22106550
Částka 16
29. září 2006
Obsah (pdf, 111 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. září 2006 (pdf, 114 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak 21806410
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. září 2006 (pdf, 125 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak 21906620
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. září 2006 (pdf, 131 kB) o způsobu zajištění zákonné povinnosti dané § 23 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Třídící znak 22006550
Částka 15
12. září 2006
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. srpna 2006 (pdf, 166 kB)k vzniku oznamovací povinnosti při repo operacích s kótovanými akciemi
Třídící znak 21706540
Částka 14
30. srpna 2006
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. srpna 2006 (pdf, 133 kB)o vydání Společných emisních podmínek poukázek ČNB
Třídící znak 21606610
Částka 13
24. srpna 2006
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. srpna 2006 (pdf, 128 kB), k otázce absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování
Třídící znak 21406620
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. srpna 2006 (pdf, 127 kB)k některým otázkám § 1 odst. 6 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. e) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Třídící znak 21506530

Částka 12
1. srpna 2006
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. července 2006 (pdf, 113 kB), kterým se vyhlašují termíny konání makléřských zkoušek
Třídící znak 21206540
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. července 2006 (pdf, 122 kB) o způsobu zajištění zákonné povinnosti dané § 23 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Třídící znak 21306550

Částka 11
28. července 2006
Obsah (pdf, 102 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. července 2006 (pdf,  105 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak 21006410
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. července 2006 (pdf, 112 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak 2110620

Částka 10
17. července 2006
Obsah (pdf, 104 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. července 2006 (pdf, 105 kB) o vydání Podmínek České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví
Třídící znak 20906320
Příloha: Podmínky České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví (pdf, 472 kB)

Částka 9
12.července 2006
Část normativní
7. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. června 2006 (pdf, 313 kB), kterým se stanoví pravidla kapitálové přiměřenosti, angažovanosti a vnitřního řídicího a kontrolního systému spořitelních a úvěrních družstev
Třídící znak 10706530

Částka 8
30. června 2006
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. června 2006 (pdf, 193 kB)o předkládání dokladů o činnosti poboček pojišťoven z jiných členských států EU či EHP a jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států
Třídící znak 20806550

Částka 7
7. června 2006
Obsah (pdf, 102 kB)
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 25. května 2006 (pdf, 152 kB), k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému instituce elektronických peněz
Třídící znak 10406530
5. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 25. května 2006 (pdf, 134 kB),  kterým se stanoví požadavky na kapitál instituce elektronických peněz
Třídící znak 10506530
6. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 25. května 2006 (pdf, 137 kB), kterým se stanoví povinná investiční aktiva instituce elektronických peněz a podmínky investování do těchto aktiv
Třídící znak 10606530

Částka 6
12. května 2006
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 9. května 2006 (pdf, 167 kB) o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
Třídící znak 20706610
Příloha č. 1: Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu - Obecná ustanovení (pdf, 272 kb)
Příloha č. 2: Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu - Příloha o udržování finančního zajištění (pdf, 180 kb)
Příloha č. 3: Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu - Produktová příloha pro repoobchody (pdf, 199 kb)
Příloha č. 4: Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu - Zvláštní ustanovení (pdf, 132 kb)

Částka 5
2. května 2006
Obsah (pdf, 110 kB)
Část normativní
3. Úplné znění opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB (pdf, 152 kB), kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB
Třídící znak 10306610
Část oznamovací
5.  Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. dubna 2006 (pdf, 109 kB)o převzetí některých předpisů Komise pro cenné papíry do předpisové základny České národní banky
Třídící znak 20506540
6.  Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. dubna 2006 (pdf, 114 kB) o platnosti některých předpisů Ministerstva financí v souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem
Třídící znak 20606550

Částka 4
28. dubna 2006
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. dubna 2006 (pdf, 178 kB), kterým se vyhlašují termíny konání makléřských zkoušek v červnu 2006
Třídící znak 20406540

Částka 3
27. dubna 2006
Obsah (pdf, 110 kB)
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. dubna 2006 (pdf, 112 kB),  kterým se mění opatření České národní banky č. 2  ze dne  23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. dubna 2004
Třídící znak 10206610
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. dubna 2006 (pdf, 137 kB) o vydání třetí verze pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
Třídící znak 20206610
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. dubna 2006 (pdf, 112 kB), kterým se vydává seznam finančních serverů pro účely uveřejňování vnitřních informací emitenty kótovaných cenných papírů
Třídící znak 20306540

Částka 2
28. února 2006
Část oznamovací
1.  Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. února 2006 (pdf, 138 kB) k zahájení neformálního dialogu s ratingovými agenturami v souvislosti s přípravou na zavedení nové regulatorní koncepce Basel II
Třídící znak  20106530

Částka 1
13. ledna 2006
Část normativní
1. Opatření České  národní  banky č. 1 ze  dne 13. ledna 2006 (pdf, 134 kB), kterým se mění opatření České  národní  banky č. 1 ze dne  17. května  2005, kterým  se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak  10106410

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik @cnb .cz