Věstník ČNB – ročník 2009

Částka 22
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
Seznam (pdf, 306 kB):
a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1.ledna 1990 do 31. prosince 2009 ve Sbírce zákonů,
b) platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2009,
c) platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2009.

Částka 21
23. prosince 2009
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2009 (pdf, 123 kB) k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce o směnárenské činnosti
Třídící znak: 22409560
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2009 (pdf, 317 kB) o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Třídící znak: 22509560

Částka 20
17. prosince 2009
Obsah (pdf, 77 kB)
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2009 (pdf, 85 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 22309410

Částka 19
11. prosince 2009
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. prosince 2009 (pdf, 147 kB) k předpokladům zápisu do Seznamu internetových portálů a agentur
Třídící znak: 22209560

Částka 18
9. prosince 2009
Obsah (pdf, 78 kB)
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 (pdf, 267 kB)o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Příloha č. 1 (pdf, 281 kB) - Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 2A (pdf, 1,4 MB) - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Příloha č. 2B (pdf, 161 kB) - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Příloha č. 3 (pdf, 263 kB) - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 4 (pdf, 136 kB) - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
Třídící znak: 10209410

Částka 17
26. listopadu 2009
Obsah (pdf, 78 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 24. listopadu 2009 (pdf, 98 kB), kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast pravidel obezřetného podnikání institucí elektronických peněz
Třídící znak: 10109560

Částka 16
16. listopadu 2009
Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. listopadu 2009 (pdf, 179 kB) k některým pravidlům jednání s účastníky penzijního připojištění a zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění
Třídící znak: 22009560
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. listopadu 2009 (pdf, 103 kB) k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
Třídící znak: 22109610

Částka 15
11. listopadu 2009
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. listopadu 2009 (pdf, 88 kB) k ustanovení § 116 odst. 1 zákona o platebním styku týkající se ztráty z neautorizované platební transakce, kterou nese plátce
Třídící znak: 21909320

Částka 14
27. října 2009
Obsah (pdf, 76 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. října 2009 (pdf, 88 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
Třídící znak: 21809320

Částka 13
23. října 2009
Obsah (pdf, 82 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. září 2009 (pdf, 265 kB), kterým se uveřejňuje seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních úřadů, se kterými Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci v rámci dohledu nad finančním trhem
Třídící znak: 21709560

Částka 12
2. října 2009
Obsah (pdf, 78 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. září 2009 (pdf, 219 kB) k povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
Třídící znak: 21609560

Částka 11
6. srpna 2009
Obsah (pdf, 77 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. srpna 2009 (pdf, 82 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21409410
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. srpna 2009 (pdf, 91 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21509620

Částka 10
8. července 2009
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. června 2009 (pdf, 137 kB)k placení příspěvků do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
Třídící znak: 21309560

Částka 9
25. června 2009
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2009 (pdf, 228 kB)k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti
Třídící znak: 21209560

Částka 8
5. června 2009
Obsah (pdf, 110 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. května 2009 (pdf, 143 kB)k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - Uznávané AML standardy
Třídící znak: 21109560

Částka 7
7. května 2009
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 (pdf, 139 kB) o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurs
Třídící znak: 20809560
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 (pdf, 113 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20909410
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 (pdf, 125 kB)o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21009620

Částka 6
29. dubna 2009
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. dubna 2009 (pdf, 464 kB) o vydání osmé verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Třídící znak: 20709610

Částka 5
23. března 2009
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 (pdf, 162 kB)k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určené devizovým místům
Třídící znak: 20609170

Částka 4
17. února 2009
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2009 (pdf, 139 kB) o doplnění seznamu odpovědných pojistných matematiků
Třídící znak: 20509570
Oznámení redakce (pdf, 105 kB)

Částka 3
5. února 2009
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. února 2009 (pdf, 113 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20309410
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. února 2009 (pdf, 124 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20409620

Částka 2
26. ledna 2009
Obsah (pdf, 103 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. ledna 2009 (pdf, 122 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2008 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak: 20209410

Částka 1
6. ledna 2009
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. prosince 2008 (pdf, 181 kB) o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven/zajišťoven a poboček pojišťoven/zajišťoven z třetích států a dokladů o činnosti poboček pojišťoven z jiných členských států EU či EHP za rok 2009
Třídící znak: 20109560

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz