Věstník ČNB – ročník 1993

Částka 25
1993
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a opatření České národní banky, uveřejněných v plném znění ve Sbírce zákonů platných k 31.12.1993.
10. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu opatření ČNB vyhlašovaných ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání platných k 31.12.1993 (část I) a seznamu úředních sdělení ČNB platných k 31.12.1993 (část II).
Věstník - částka 25 (pdf, 259 kB)

 


 

Částka 24
6. prosince 1993
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. listopadu 1993 o udělování předchozího souhlasu podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Věstník - částka 24 (pdf, 186 kB)

 


 

Částka 23
29. listopadu 1993
Část normativní
10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
11. Opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.
Věstník - částka 23 (pdf, 2,9 MB)

 


 

Částka 22
21. října 1993
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. října 1993 o způsobu provádění výměny (switchingu) pokladničních poukázek Českou národní bankou.
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. října 1993 o změně způsobu kotování cen pokladničních poukázek Českou národní bankou.
Věstník - částka 22 (pdf, 89 kB)

 


 

Částka 21
15. října 1993
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. října 1993 o podmínkách k provádění eskontu exportních směnek Českou národní bankou.
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. října 1993 o stanovení odměn za mimořádné práce spojené s prováděním eskontu exportních směnek a reeskontu směnek.
Věstník - částka 21 (pdf, 437 kB)

 


 

Částka 20
6. října 1993
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách poskytování aukčního refinančního úvěru s podílovým krytím cennými papíry.
Věstník - částka 20 (pdf, 310 kB)

 


 

Částka 19
30. srpna 1993
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o zavedení "Věstníku ČNB" k uveřejňování "Opatření České národní banky", vyhlašovaných ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání a uveřejňování "Úředních sdělení České národní banky".
2. Úřední sdělení České národní banky k přijímání objednávek do devizového fixingu.
Věstník - částka 19 (pdf, 100 kB)

 


 

Částka 18
16. srpna 1993
Část normativní
24/1993 Opatření České národní banky ze dne 6. srpna 1993, kterým se stanoví Metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993
Věstník - částka 18 (pdf, 10 MB)

 


 

Částka 17
9. srpna 1993
Část normativní
22/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 4.8.1993 Přidělování služebních bytů České národní banky
23/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 9.8.1993 Změna postupu při výměně neokolkovaných bankovek podle § 7 zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
Část oznamovací
Oznámení o změně telefonního čísla Komerční banky, a.s. - centrála Praha
Věstník - částka 17 (pdf, 310 kB)

 


 

Částka 16
13. července 1993
Část normativní
20/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 1. července 1993 Aplikace daně z přidané hodnoty v České národní bance
21/1993 Jednací řád operativní porady guvernéra České národní banky ze dne 17. června 1993
Věstník - částka 16 (pdf, 1,1 MB)

 


 

Částka 15
12. července 1993
Část normativní
17/1993 Opatření České národní banky ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993
18/1993 Pokyny České národní banky ze dne 17. června 1993 jimiž se stanoví Statut Mezibankovního výboru pro bankovní informační systém
Věstník - částka 15 (pdf, 568 kB)
Věstník - částka 15 - přílohy (pdf, 3,9 MB)

 


 

Částka 14
1. července 1993
Část oznamovací
Oznámení ze dne 17. června 1993 o schválení: Harmonogramu zasedání bankovní rady a operativní porady guvernéra na II. pololetí 1993, Plánu materiálů předkládaných bankovní radě v II. pololetí 1993 (příloha č. 1), Plánu materiálů předkládaných operativní poradě guvernéra v II. pololetí 1993 (příloha č. 2)
Oznámení o změně adresy Societe Generale Komerční banka SGKB, a.s.
Věstník - částka 14 (pdf, 270 kB)

 


 

Částka 13
25. června 1993
Část normativní
16/1993 Pokyny České národní banky ze dne 17. června 1993 pro podepisování písemností a vedení evidence vzorů podpisů v České národní bance
17/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 11. června 1993 Podmínky pro použití sociálního fondu České národní banky pro rok 1993
Věstník - částka 13 (pdf, 697 kB)

 


 

Částka 12
23. června 1993
Část normativní
15/1993 Opatření České národní banky ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví Limity pro krátkou korunovou pozici bank
Věstník - částka 12 (pdf, 90 kB)

 


 

Částka 11
18. června 1993
Část oznamovací
Oznámení ze dne 15. června 1993 o poskytování výhod zaměstnancům České národní banky, vyplývajících z uzavřených dohod Státní banky československé s Komerční bankou a Živnostenskou bankou pro rok 1993
Věstník - částka 11 (pdf, 112 kB)

 


 

Částka 10
14. června 1993
Část normativní
14/1993 Opatření České národní banky ze dne 8. června 1993, kterým se stanoví Podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděny devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
Věstník - částka 10 (pdf, 118 kB)

 


 

Částka 9
26. května 1993
Část normativní
13/1993 Příkaz guvernéra České národní banky ze dne 19. května 1993 Pro uzavírání dohod o setrvání v pracovním poměru s pracovníky, na jejichž vzdělávání jsou vynakládány bankou náklady v částce 20 000,- Kč a vyšší
Věstník - částka 9 (pdf, 123 kB)

 


 

Částka 8
29. dubna 1993
Část normativní
11/1993 Opatření České národní banky ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví Předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993
12/1993 Opatření České národní banky ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví Předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993
Věstník - částka 8 (pdf, 2,9 MB)

 


 

Částka 7
29. dubna 1993
Část normativní
8/1993 Opatření České národní banky ze dne 15. dubna 1993 O kapitálové přiměřenosti bank
9/1993 Opatření České národní banky ze dne 15. dubna 1993 O úvěrové angažovanosti bank
10/1993 Opatření České národní banky ze dne 15. dubna 1993 O pravidlech likvidity bank
Věstník - částka 7 (pdf, 1,3 MB)

 


 

Částka 6
23. dubna 1993
Část normativní
7/1993 Pokyny guvernéra České národní banky ze dne 8. dubna 1993 pro zahraniční pracovní cesty pracovníků České národní banky
Část oznamovací
Oznámení o zrušení "Organizačního řádu Státní banky československé", schváleny bankovní radou SBČS dne 22. července 1992
Oznámení o vydání opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 19.3.1993 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Oznámení o úročení vkladů na účtech termínovaných vkladů a na bankokontech
Věstník - částka 6 (pdf, 332 kB)

 


 

Částka 5
9. dubna 1993
Část normativní
6/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 1. dubna 1993 Postup při výměně neokolkovaných bankovek podle §7 zákon ač. 60/1993 Sb., o oddělení měny
Část oznamovací
Oznámení o vydání opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. března 1993 o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Věstník - částka 5 (pdf, 164 kB)

 


 

Částka 4
22. března 1993
Část oznamovací
Oznámení o rozhodnutí bankovní rady ze dne 4. března 1993, jímž byl schválen Harmonogram zasedání bankovní rady a porady ředitelů ústředí ČNB na I. pololetí 1993, Plán materiálů předkládaných bankovní radě v I. pololetí 1993, Plán materiálů předkládaných poradě ředitelů v I. pololetí 1993
Věstník - částka 4 (pdf, 318 kB)

 


 

Částka 3
2. března 1993
Část normativní
5/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 24. února 1993 Přijímání zahraniční technické pomoci v rámci České národní banky
Část oznamovací
Oznámení o vydání opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 22. února 1993 o úpravě výše základní náhrady za použití silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Oznámení o poskytování výhod pracovníkům České národní banky vyplývajících z uzavřených dohod SBČS s Komerční bankou a Živnostenskou bankou pro rok 1993
Věstník - částka 3 (pdf, 152 kB)

 


 

Částka 2
1. února 1993
Část normativní
4/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 22. ledna 1993 Změny na úseku pokladního plnění státního rozpočtu České republiky od 1. ledna 1993
Část oznamovací
Oznámení o vydání opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 9. prosince 1992 o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Oznámení o přidělení nového identifikačního čísla ČNB od 1.1.1993
Věstník - částka 2 (pdf, 698 kB)

 


 

Částka 1
4. ledna 1993
Část normativní
1/1993 Příkaz guvernéra České národní banky ze dne 4. ledna 1993 K zahájení činnosti České národní banky
2/1993 Pracovní předpis České národní banky ze dne 18. prosince 1992 Sociální fond České národní banky v roce 1993
3/1993 Příkaz guvernéra České národní banky ze dne 4. ledna 1993 jímž se stanoví Recepce některých vnitřních předpisů a pracovních příruček Státní banky československé
Část oznamovací
Oznámení o změně diskontní sazby a návazně na to úrokové sazby u bankokont pro pracovníky České národní banky
Věstník - částka 1 (pdf, 782 kB)