Věstník ČNB – ročník 2016

Částka 12
23. prosince 2016
Obsah (pdf, 61 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2016 (pdf, 150 kB) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí 
Třídící znak: 21216320

Částka 11
15. prosince 2016
Obsah (pdf, 127 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. prosince 2016 (pdf, 134 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21116620

Částka 10
2. listopadu 2016
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. října 2016 (pdf, 130 kB)k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 21016610

Částka 9
14. října 2016
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. října 2016 (pdf, 170 kB)k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
Třídící znak: 20916320

Částka 8
23. srpna 2016
Obsah (pdf, 67 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. srpna 2016 (pdf, 174 kB)k výkonu činnosti na finančním trhu – cloud computing
Třídící znak: 20816560

Částka 7
28. července 2016
Obsah (pdf, 66 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. července 2016 (pdf, 89 kB)k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát
Třídící znak: 20716560

Částka 6
14. června 2016
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. června 2016 (pdf, 142 kB)– Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
Třídící znak: 20616180

Částka 5
15. dubna 2016
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. dubna 2016 (pdf, 87 kB)k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací
Třídící znak: 20516560

Částka 4
14. března 2016
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. března 2016 (pdf, 72 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20416620

Částka 3
22. února 2016
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. února 2016 (pdf, 85 kB), kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2016
Třídící znak: 20316190

Částka 2
28. ledna 2016
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. ledna 2016 (pdf, 228 kB)ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů
Třídící znak: 20216560

Částka 1
14. ledna 2016
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. ledna 2016 (pdf, 824 kB)k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance
Třídící znak: 20116390

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz