Věstník ČNB – ročník 2013

Částka 14
30. prosince 2013
Obsah (pdf, 37 kB)
Část normativní
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2013 (pdf, 91 kB) o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
Třídící znak: 21513320
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2013 (pdf, 100 kB) k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Uplatňování plošných
diskrecí orgánem dohledu
Třídící znak: 21613560
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. prosince 2013 (pdf, 62 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2014
Třídící znak: 21713620

Částka 13
6. prosince 2013
Obsah (pdf, 55 kB)
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. prosince 2013 (pdf, 73 kB), kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10213410
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2013 (pdf, 144 kB) k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost 
Třídící znak: 21413560

Částka 12
28. listopadu 2013
Obsah (pdf, 57 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. listopadu 2013 (pdf, 59 kB) o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 6/2009 Věst. ČNB ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určeného devizovým místům
Třídící znak: 21313170

Částka 11
29. října 2013
Obsah (pdf, 52 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. října 2013 (pdf, 73 kB)o změně v poskytování pokladní služby pro banky
Třídící znak: 21213320

Částka 10
18. října 2013
Obsah (pdf, 51 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. října 2013 (pdf, 73 kB)k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát
Třídící znak: 21113560

Částka 9
9. října 2013
Obsah (pdf, 81 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. října 2013 (pdf, 89 kB)o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 24/2009 Věst. ČNB ze dne 16. prosince 2009 k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce o směnárenské činnosti
Třídící znak: 21013560

Částka 8
30. září 2013
Obsah (pdf, 52 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. září 2013 (pdf, 70 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2013
Třídící znak: 20913620

Částka 7
4. září 2013
Obsah (pdf, 57 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013 (pdf, 72 kB), kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince 2011, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 10113610
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. srpna 2013 (pdf, 112 kB)k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 20813610

Částka 6
15. srpna 2013
Obsah (pdf, 61 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 (pdf, 88 kB)o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
Třídící znak: 20613610
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. srpna 2013 (pdf, 62 kB)o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících se zrušením zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Třídící znak: 20713560

Částka 5
28. června 2013
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. června 2013 (pdf, 96 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2013
Třídící znak: 20513620

Částka 4
29. března 2013
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. března 2013 (pdf, 96 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro druhé čtvrtletí 2013
Třídící znak: 20413620

Částka 3
5. března 2013
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. února 2013 (pdf, 193 kB)k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
Třídící znak: 20313560

Částka 2
21. ledna 2013
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. ledna 2013 (pdf, 90 kB), kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
Třídící znak: 20213560

Částka 1
16. ledna 2013
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. ledna 2013 (pdf, 105 kB)k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1/2012 Věst. ČNB
Třídící znak: 20113410

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz