Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2019

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 159 344,0 24,7% 31,9 6,5% 3,0
2 000 Kč 281 894,3 43,7% 140,9 28,8% 13,2
1 000 Kč 141 139,4 21,9% 141,1 28,9% 13,2
500 Kč 22 383,7 3,5% 44,8 9,2% 4,2
200 Kč 12 919,8 2,0% 64,6 13,2% 6,0
100 Kč 6 556,9 1,0% 65,6 13,4% 6,1
bankovky celkem 624 238,1 96,9% 488,9 100,0% 45,7
mince
50 Kč 7 440,6 1,2% 148,8 7,2% 13,9
20 Kč 4 465,8 0,7% 223,3 10,8% 20,9
10 Kč 2 498,2 0,4% 249,8 12,1% 23,3
5 Kč 1466,2 0,2% 293,2 14,2% 27,4
2 Kč 1 041,3 0,2% 520,7 25,3% 48,7
1 Kč 625,1 0,1% 625,1 30,3% 58,4
mince celkem 17 537,2 2,7% 2 060,9 100,0% 192,6
pamětní bankovky a mince 2 591,5 0,4% 2,9   0,3
Celkem 644 366,8 100,0% 2 552,7   238,3