Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 1997

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 39 372,1 28,3 % 7,9 3,7 % 0,8
2 000 Kč 10 838,6 7,8 % 5,4 2,5 % 0,5
1 000 Kč 61 885,7 44,5 % 61,9 28,8 % 6,0
500 Kč 12 802,8 9,2 % 25,6 11,9 % 2,5
200 Kč 4 727,6 3,4 % 23,6 11,0 % 2,3
100 Kč 3 787,5 2,7 % 37,9 17,7 % 3,7
50 Kč 1 401,6 1,0 % 28,0 13,0 % 2,7
20 Kč 488,0 0,4 % 24,4 11,4 % 2,4
bankovky
celkem
135 303,9 97,2 % 214,7 100,0 % 20,8
mince
50 Kč 127,0 0,1 % 2,5 0,2 % 0,2
20 Kč 996,0 0,7 % 49,8 3,2 % 4,8
10 Kč 997,6 0,7 % 99,8 6,4 % 9,7
5 Kč 533,8 0,4 % 106,8 6,9 % 10,4
2 Kč 313,9 0,2 % 156,9 10,1 % 15,2
1 Kč 201,1 0,1 % 201,1 13,0 % 19,5
0,50 Kč 87,6 0,1 % 175,2 11,3 % 17,0
0,20 Kč 70,5 0,1 % 352,5 22,7 % 34,2
0,10 Kč 40,7 0,0 % 406,9 26,2 % 39,5
mince celkem 3 368,2 2,4 % 1 551,5 100,0 % 150,6
pamětní mince 473,4 0,3 % 4,3    
Celkem 139 145,5 100,0 % 1 770,5   171,5