Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2003

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v %
V oběhu
v mil. ks
Podíl
v %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 80 649,9 32,5 % 16,1 6,0 % 1,6
2 000 Kč 38 741,5 15,6 % 19,4 7,2 % 1,9
1 000 Kč 100 480,8 40,4 % 100,5 37,2 % 9,8
500 Kč 9 138,6 3,7 % 18,3 6,8 % 1,8
200 Kč 7 450,0 3,0 % 37,2 13,8 % 3,6
100 Kč 3 734,9 1,5 % 37,3 13,8 % 3,6
50 Kč 1 794,8 0,7 % 35,9 13,3 % 3,5
20 Kč 111,7 0,0 % 5,6 2,1 % 0,5
bankovky
celkem
242 102,2 97,4 % 270,3 100,0 % 26,3
mince
50 Kč 205,4 0,1 % 4,1 0,2 % 0,4
20 Kč 2 406,6 1,0 % 120,3 5,2 % 11,8
10 Kč 1 289,6 0,5 % 129,0 5,5 % 12,6
5 Kč 692,3 0,3 % 138,5 5,9 % 13,6
2 Kč 453,9 0,2 % 226,9 9,7 % 22,2
1 Kč 276,8 0,1 % 276,8 11,9 % 27,1
0,50 Kč 139,2 0,1 % 278,4 11,9 % 27,3
0,20 Kč 98,8 0,0 % 493,9 21,1 % 48,4
0,10 Kč 66,8 0,0 % 667,6 28,6 % 65,5
mince celkem 5 629,4 2,3 % 2 335,5 100,0 % 228,9
pamětní mince 709,1 0,3 % 4,7    
Celkem 248 440,7 100,0 % 2 610,5   255,2