Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2022

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v % V oběhu v mil. kusů Podíl v % Počet kusů mincí připadajících na 1 obyv. ČR
bankovky
5 000 Kč 144 310,9 20,3% 28,9 5,5% 2,7
2 000 Kč 363 608,2 51,3% 181,8 34,7% 17,0
1 000 Kč 136 922,8 19,3% 136,9 26,1% 12,8
500 Kč 21 583,1 3,1% 43,2 8,2% 4,0
200 Kč 13 749,1 1,9% 68,7 13,1% 6,4
100 Kč 6 528,6 0,9% 65,3 12,4% 6,1
bankovky celkem 686 702,7 96,8% 524,8 100,0% 49,0
mince
50 Kč 8 503,9 1,2% 170,1 7,5% 15,9
20 Kč 4 909,0 0,7% 245,4 10,8% 22,9
10 Kč 2 694,0 0,4% 269,4 11,9% 25,2
5 Kč 1 615,5 0,2% 323,1 14,3% 30,2
2 Kč 1 160,6 0,2% 580,3 25,6% 54,2
1 Kč 676,9 0,1% 676,9 29,9% 63,3
mince celkem 19 559,9 2,8% 2 265,2 100,0% 211,7
pamětní bankovky a mince 3 214,9 0,4% 3,2    
Celkem 709 477,5 100,0% 2 793,2   260,7