Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2006

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 101 790,6 31,7 % 20,4 6,5 % 2,0
2 000 Kč 64 180,2 20,0 % 32,1 10,2 % 3,1
1 000 Kč 122 260,4 38,0 % 122,3 38,8 % 11,9
500 Kč 10 300,4 3,2 % 20,6 6,5 % 2,0
200 Kč 8 997,7 2,8 % 45,0 14,3 % 4,4
100 Kč 4 349,6 1,4 % 43,5 13,8 % 4,2
50 Kč 1 293,4 0,4 % 25,9 8,2 % 2,5
20 Kč 106,9 0,0 % 5,3 1,7 % 0,5
bankovky
celkem
313 279,2 97,4 % 315,1 100,0 % 30,6
mince
50 Kč 1 424,3 0,4 % 28,5 1,1 % 2,8
20 Kč 2 722,2 0,8 % 136,1 5,3 % 13,2
10 Kč 1 455,9 0,5 % 145,6 5,6 % 14,1
5 Kč 815,9 0,3 % 163,2 6,3 % 15,8
2 Kč 556,3 0,2 % 278,2 10,8 % 27,0
1 Kč 341,0 0,1 % 341,0 13,2 % 33,1
0,50 Kč 196,4 0,1 % 392,8 15,2 % 38,1
0,20 Kč 93,9 0,0 % 469,3 18,1 % 45,6
0,10 Kč 63,3 0,0 % 633,2 24,5 % 61,5
mince celkem 7 669,2 2,4 % 2 587,9 100,0 % 251,2
pamětní mince 546,7 0,2 % 1,2    
Celkem 321 495,1 100,0 % 2 778,3   281,8