Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2016

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v  % V oběhu v mil. kusů Podíl v  % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele
ČR
bankovky
5 000 Kč 149 624,5 26,9 % 29,9 6,7 % 2,9
2 000 Kč 212 586,3 38,2 % 106,3 23,9 % 10,2
1 000 Kč 140 728,5 25,3 % 140,7 31,6 % 13,5
500 Kč 19 155,7 3,4 % 38,3 8,6 % 3,7
200 Kč 11 805,9 2,1 % 59,0 13,2 % 5,7
100 Kč 5 965,4 1,1 % 59,7 13,4 % 5,7
50 Kč 581,3 0,1 % 11,6 2,6 % 1,1
bankovky celkem 540 447,6 97,1 % 445,5 100,0 % 42,8
mince
50 Kč 5 686,0 1,0 % 113,7 6,5 % 10,9
20 Kč 3 721,1 0,7 % 186,1 10,6 % 17,9
10 Kč 2 139,8 0,4 % 214,0 12,2 % 20,6
5 Kč 1 251,1 0,2 % 250,2 14,2 % 24,1
2 Kč 896,3 0,2 % 448,2 25,5 % 43,1
1 Kč 545,6 0,1 % 545,6 31,0 % 52,5
mince celkem 14 239,9 2,6 % 1 757,8 100,0 % 169,0
pamětní mince 2 001,3 0,4 % 2,5    
Celkem 556 688,8 100,0 % 2 205,8   211,9