Struktura peněz v oběhu

podle stavu ke dni 31. 12. 2023

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v % V oběhu v mil. kusů Podíl v % Počet kusů mincí připadajících na 1 obyv. ČR
bankovky
5 000 Kč 130 169,7 18,4% 26,0 4,9% 2,4
2 000 Kč 377 380,6 53,3% 188,7 34,7% 17,3
1 000 Kč 134 611,5 19,0% 134,6 25,2% 12,3
500 Kč 21 962,0 3,1% 43,9 8,2% 4,0
200 Kč 14 514,5 2,1% 72,6 13,6% 6,7
100 Kč 6 767,2 1,0% 67,7 12,7% 6,2
bankovky celkem 685 405,5 96,8% 533,5 100,0% 48,9
mince
50 Kč 8 698,9 1,2% 174,0 7,5% 16,0
20 Kč 5 018,0 0,7% 250,9 10,8% 23,0
10 Kč 2 778,2 0,4% 277,8 11,9% 25,5
5 Kč 1 672,8 0,2% 334,6 14,3% 30,7
2 Kč 1 200,0 0,2% 600,0 25,7% 55,0
1 Kč 696,2 0,1% 696,2 29,8% 63,9
mince celkem 20 064,1 2,8% 2 333,5 100,0% 214,1
pamětní bankovky a mince 2 299,3 0,4% 3,4    
Celkem 707 768,9 100,1% 2 870,4   263,0