Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2013

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v  %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v  %
Počet kusů
připadajících na
1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 126 758,8 28,7 % 25,4 6,8 % 2,4
2 000 Kč 145 092,1 32,8 % 72,5 19,3 % 7,0
1 000 Kč 124 544,1 28,2 % 124,5 33,1 % 12,0
500 Kč 15 571,2 3,5 % 31,1 8,3 % 3,0
200 Kč 10 550,2 2,4 % 52,8 14,0 % 5,1
100 Kč 5 260,1 1,2 % 52,6 14,0 % 5,1
50 Kč 588,2 0,1 % 11,8 3,1 % 1,1
20 Kč 103,9 0,0 % 5,2 1,4 % 0,5
bankovky
celkem
428 468,6 97,0 % 375,9 100,0 % 36,1
mince
50 Kč 4 295,5 1,0 % 85,9 4,6 % 8,3
20 Kč 3 198,2 0,7 % 159,9 8,6 % 15,4
10 Kč 1 852,4 0,4 % 185,2 9,9 % 17,8
5 Kč 1 080,4 0,2 % 216,1 11,6 % 20,8
2 Kč 770,3 0,2 % 385,2 20,6 % 37,0
1 Kč 471,6 0,1 % 471,6 25,2 % 45,3
0,50 Kč 183,0 0,0 % 366,0 19,6 % 35,2
mince celkem 11 851,4 2,7 % 1 869,9 100,0 % 179,8
pamětní mince 1 526,7 0,3 % 2,2    
Celkem 441 846,7 100,0 % 2 248,0   215,9