Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2021

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v % V oběhu v mil. kusů Podíl v % Počet kusů připadajících na 1 obyv. ČR
bankovky
5 000 Kč 165 820,9 22,7% 33,2 6,2% 3,1
2 000 Kč 354 537,7 48,5% 177,3 33,1% 16,6
1 000 Kč 146 589,3 20,1% 146,6 27,4% 13,7
500 Kč 21 740,1 3,0% 43,5 8,1% 4,1
200 Kč 13 831,5 1,9% 69,1 12,9% 6,5
100 Kč 6 573,9 0,9% 65,7 12,3% 6,1
bankovky celkem 709 093,4 97,0% 535,4 100,0% 50,0
mince
50 Kč 8 276,1 1,1% 165,5 7,5% 15,5
20 Kč 4 782,8 0,7% 239,1 10,9% 22,3
10 Kč 2 612,1 0,4% 261,2 11,9% 24,4
5 Kč 1 563,8 0,2% 312,8 14,3% 29,2
2 Kč 1 118,6 0,2% 559,3 25,5% 52,3
1 Kč 657,1 0,1% 657,1 29,9% 61,4
mince celkem 19 010,5 2,6% 2 195,0 100,0% 205,1
pamětní mince 2 994,1 0,4% 3,1    
Celkem 731 098,0 100,0% 2 733,5   255,2