Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2015

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v  % V oběhu v mil. kusů Podíl v  % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele
ČR
bankovky
5 000 Kč 137 079,0 26,9 % 27,4 6,6 % 2,6
2 000 Kč 186 321,8 36,5 % 93,2 22,3 % 9,0
1 000 Kč 136 249,6 26,7 % 136,2 32,6 % 13,1
500 Kč 17 779,1 3,5 % 35,6 8,5 % 3,4
200 Kč 11 262,6 2,2 % 56,3 13,5 % 5,4
100 Kč 5 681,9 1,1 % 56,8 13,6 % 5,5
50 Kč 583,3 0,1 % 11,7 2,8 % 1,1
bankovky celkem 494 957,3 97,0 % 417,2 100,0 % 40,1
mince
50 Kč 5 192,6 1,0 % 103,9 6,2 % 10,0
20 Kč 3 513,7 0,7 % 175,7 10,6 % 16,9
10 Kč 2 025,6 0,4 % 202,6 12,2 % 19,5
5 Kč 1 189,9 0,2 % 238,0 14,3 % 22,9
2 Kč 851,1 0,2 % 425,5 25,6 % 40,9
1 Kč 519,3 0,1 % 519,2 31,2 % 49,9
mince celkem 13 292,2 2,6 % 1 664,9 100,0 % 160,1
pamětní mince 1 878,7 0,4 % 2,4    
Celkem 510 128,2 100,0 % 2 084,5   200,2