Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2005

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v  %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v  %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 92 672,0 32,2 % 18,5 6,1 % 1,8
2 000 Kč 51 920,1 18,0 % 26,0 8,6 % 2,5
1 000 Kč 112 037,5 38,9 % 112,0 37,0 % 10,9
500 Kč 9 857,1 3,4 % 19,7 6,5 % 1,9
200 Kč 8 117,0 2,8 % 40,6 13,4 % 3,9
100 Kč 4 019,5 1,4 % 40,2 13,3 % 3,9
50 Kč 1 995,8 0,7 % 39,9 13,2 % 3,9
20 Kč 108,1 0,0 % 5,4 1,8 % 0,5
bankovky
celkem
280 727,1 97,6 % 302,3 100,0 % 29,3
mince
50 Kč 261,9 0,1 % 5,2 0,2 % 0,5
20 Kč 2 638,8 0,9 % 131,9 5,3 % 12,8
10 Kč 1 400,5 0,5 % 140,1 5,7 % 13,6
5 Kč 771,9 0,3 % 154,4 6,2 % 15,0
2 Kč 521,5 0,2 % 260,7 10,6 % 25,3
1 Kč 316,9 0,1 % 316,9 12,8 % 30,8
0,50 Kč 179,1 0,1 % 358,2 14,5 % 34,8
0,20 Kč 94,0 0,0 % 469,8 19,0 % 45,6
0,10 Kč 63,4 0,0 % 633,8 25,6 % 61,5
mince celkem 6 248,0 2,2 % 2 471,0 100,0 % 239,9
pamětní mince 797,4 0,3 % 4,8    
Celkem 287 772,5 100,0 % 2 778,3   269,3