Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2008

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 133 876,2 33,5 % 26,8 7,4 % 2,6
2 000 Kč 92 966,9 23,3 % 46,5 12,9 % 4,5
1 000 Kč 136 422,7 34,2 % 136,4 37,8 % 13,2
500 Kč 10 669,5 2,7 % 21,3 5,9 % 2,1
200 Kč 9 778,5 2,4 % 48,9 13,6 % 4,7
100 Kč 4 615,3 1,2 % 46,2 12,8 % 4,5
50 Kč 1 456,1 0,4 % 29,1 8,1 % 2,8
20 Kč 105,3 0,0 % 5,3 1,5 % 0,5
bankovky
celkem
389 890,5 97,7 % 360,5 100,0 % 35,0
mince
50 Kč 1 837,0 0,5 % 36,7 1,4 % 3,6
20 Kč 2 911,9 0,7 % 145,6 5,4 % 14,1
10 Kč 1 612,5 0,4 % 161,2 6,0 % 15,7
5 Kč 918,1 0,2 % 183,6 6,8 % 17,8
2 Kč 635,7 0,2 % 317,8 11,7 % 30,9
1 Kč 384,4 0,1 % 384,4 14,2 % 37,3
0,50 Kč 189,0 0,0 % 377,9 14,0 % 36,7
0,20 Kč 93,8 0,0 % 468,8 17,3 % 45,5
0,10 Kč 63,3 0,0 % 632,6 23,4 % 61,4
mince celkem 8 645,7 2,2 % 2 708,6 100,0 % 263,0
pamětní mince 711,6 0,2 % 1,5    
Celkem 399 247,8 100,0 % 3 070,7   298,0