Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2009

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 122 760,7 31,7 % 24,6 7,0 % 2,4
2 000 Kč 100 546,8 26,0 % 50,3 14,4 % 4,8
1 000 Kč 127 777,8 33,0 % 127,8 36,5 % 12,3
500 Kč 10 341,7 2,7 % 20,7 5,9 % 2,0
200 Kč 9 891,8 2,6 % 49,5 14,2 % 4,8
100 Kč 4 674,0 1,2 % 46,7 13,4 % 4,5
50 Kč 1 248,2 0,3 % 25,0 7,1 % 2,4
20 Kč 104,6 0,0 % 5,2 1,5 % 0,5
bankovky
celkem
377 345,6 97,4 % 349,8 100,0 % 33,6
mince
50 Kč 2 370,5 0,6 % 47,4 2,9 % 4,6
20 Kč 2 907,4 0,8 % 145,4 8,8 % 14,0
10 Kč 1 653,4 0,4 % 165,3 10,0 % 15,9
5 Kč 948,4 0,2 % 189,7 11,5 % 18,2
2 Kč 661,6 0,2 % 330,8 20,1 % 31,8
1 Kč 402,0 0,1 % 402,0 24,4 % 38,7
0,50 Kč 183,7 0,0 % 367,3 22,3 % 35,3
mince celkem 9 127,0 2,4 % 1 647,9 100,0 % 158,5
pamětní mince 803,5 0,2 % 1,6    
Celkem 387 276,1 100,0 % 1 999,3   192,1