Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2011

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v  %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v  %
Počet kusů
připadajících na
1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 124 915,3 30,3 % 25,0 7,1 % 2,4
2 000 Kč 124 666,5 30,3 % 62,3 17,7 % 6,0
1 000 Kč 123 681,3 30,0 % 123,7 35,0 % 11,9
500 Kč 10 699,6 2,6 % 21,4 6,1 % 2,1
200 Kč 10 600,4 2,6 % 53,0 15,0 % 5,1
100 Kč 5 028,1 1,2 % 50,3 14,2 % 4,8
50 Kč 606,9 0,1 % 12,1 3,4 % 1,2
20 Kč 104,2 0,0 % 5,2 1,5 % 0,5
bankovky
celkem
400 302,3 97,2 % 353,0 100,0 % 33,9
mince
50 Kč 3 614,6 0,9 % 72,3 4,1 % 7,0
20 Kč 2 952,8 0,7 % 147,6 8,4 % 14,2
10 Kč 1 729,4 0,4 % 172,9 9,9 % 16,6
5 Kč 1 006,4 0,2 % 201,3 11,5 % 19,4
2 Kč 709,8 0,2 % 354,9 20,3 % 34,1
1 Kč 434,7 0,1 % 434,7 24,8 % 41,8
0,50 Kč 183,3 0,0 % 366,5 20,9 % 35,2
mince celkem 10 630,9 2,6 % 1 750,3 100,0 % 168,3
pamětní mince 1 019,5 0,2 % 1,9    
Celkem 411 952,7 100,0 % 2 105,2   202,2