Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2020

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 170 206,9 23,9% 34,0 6,5% 3,2
2 000 Kč 327 723,5 46,0% 163,9 31,3% 15,3
1 000 Kč 151 583,3 21,3% 151,6 29,0% 14,2
500 Kč 21 987,1 3,1% 44,0 8,4% 4,1
200 Kč 12 877,3 1,8% 64,4 12,3% 6,0
100 Kč 6 505,0 0,9% 65,0 12,4% 6,1
bankovky celkem 690 883,1 97,0% 522,9 100,0% 48,9
mince
50 Kč 7 851,9 1,1% 157,0 7,4% 14,7
20 Kč 4 637,4 0,7% 231,9 10,9% 21,7
10 Kč 2 548,5 0,4% 254,9 12,0% 23,8
5 Kč 1 515,8 0,2% 303,2 14,2% 28,3
2 Kč 1 084,9 0,2% 542,4 25,5% 50,7
1 Kč 641,7 0,1% 641,7 30,1% 60,0
mince celkem 18 280,2 2,6% 2 131,1 100,0% 199,2
pamětní bankovky a mince 2 722,4 0,4% 3,0    
Celkem 711 885,7 100,0% 2 657,0   248,0