Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2018

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele
ČR
bankovky
5 000 Kč 158 833,3 25,7 % 31,8 6,7 % 3,0
2 000 Kč 258 480,8 41,8 % 129,2 27,2 % 12,2
1 000 Kč 141 176,1 22,8 % 141,2 29,8 % 13,3
500 Kč 22 073,8 3,6 % 44,1 9,3 % 4,2
200 Kč 12 917,3 2,1 % 64,6 13,6 % 6,1
100 Kč 6 329,6 1,0 % 63,3 13,3 % 6,0
bankovky celkem 599 810,9 97,0 % 474,2 100,0 % 44,7
mince
50 Kč 6 866,6 1,1 % 137,3 7,0 % 13,0
20 Kč 4 215,1 0,7 % 210,8 10,7 % 19,9
10 Kč 2 377,7 0,4 % 237,8 12,1 % 22,4
5 Kč 1 399,7 0,2 % 279,9 14,2 % 26,4
2 Kč 997,7 0,2 % 498,9 25,4 % 47,1
1 Kč 601,2 0,1 % 601,2 30,6 % 56,7
mince celkem 16 458,0 2,7 %
1 965,9 100,0 % 185,5
pamětní mince 2 360,5 0,4 % 2,7    
Celkem 618 629,4 100,0 % 2 442,8   230,2