Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2017

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v %
Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele
ČR
bankovky
5 000 Kč 155 464,1 26,2 % 31,1 6,8 % 2,9
2 000 Kč 236 509,0 39,8 % 118,3 25,7 % 11,2
1 000 Kč 144 807,4 24,4 % 144,8 31,4 % 13,7
500 Kč 20 985,4 3,5 % 42,0 9,1 % 4,0
200 Kč 12 477,2 2,1 % 62,4 13,5 % 5,9
100 Kč 6 204,0 1,0 % 62,0 13,5 % 5,8
bankovky celkem 576 447,1 97,1 % 460,6 100,0 % 43,5
mince
50 Kč 6 260,9 1,1 % 125,2 6,7 % 11,8
20 Kč 3 927,4 0,7 % 196,4 10,6 % 18,5
10 Kč 2 245,4 0,4 % 224,5 12,1 % 21,2
5 Kč 1 323,7 0,2 % 264,7 14,2 % 25,0
2 Kč 948,0 0,2 % 474,0 25,5 % 44,7
1 Kč 573,5 0,1 % 573,5 30,9 % 54,1
mince celkem 15 278,9 2,6 % 1 858,3 100,0 % 175,3
pamětní mince 2 128,5 0,4 % 2,6    
Celkem 593 854,5 100,0 % 2 321,5   218,8