Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 1999

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 57 120,1 31,1 % 11,4 4,9 % 1,1
2 000 Kč 18 101,9 9,8 % 9,1 3,9 % 0,9
1 000 Kč 75 153,0 40,9 % 75,2 32,1 % 7,3
500 Kč 17 954,6 9,8 % 35,9 15,3 % 3,5
200 Kč 4 983,8 2,7 % 24,9 10,6 % 2,4
100 Kč 3 964,2 2,2 % 39,6 16,9 % 3,8
50 Kč 1 521,6 0,8 % 30,4 13,0 % 3,0
20 Kč 163,0 0,1 % 8,1 3,5 % 0,8
bankovky
celkem
178 962,2 97,3 % 234,6 100,0 % 22,8
mince
50 Kč 138,3 0,1 % 2,8 0,1 % 0,3
20 Kč 1 755,8 1,0 % 87,8 4,6 % 8,5
10 Kč 1 067,4 0,6 % 106,7 5,6 % 10,4
5 Kč 587,0 0,3 % 117,4 6,2 % 11,4
2 Kč 364,1 0,2 % 182,0 9,6 % 17,7
1 Kč 228,7 0,1 % 228,7 12,0 % 22,2
0,50 Kč 106,6 0,1 % 213,2 11,2 % 20,7
0,20 Kč 89,9 0,0 % 449,6 23,6 % 43,7
0,10 Kč 51,3 0,0 % 513,3 27,0 % 49,8
mince celkem 4 389,1 2,4 % 1 901,5 100,0 % 184,6
pamětní mince 587,4 0,3 % 4,4    
Celkem 183 938,7 100,0 % 2 140,5   207,4