Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2014

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v  % V oběhu v mil. kusů Podíl v  % Počet kusů připadajících na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 130 432,1 27,8 % 26,1 6,7 % 2,5
2 000 Kč 161 622,1 34,4 % 80,8 20,7 % 7,8
1 000 Kč 129 596,6 27,6 % 129,6 33,1 % 12,5
500 Kč 16 738,3 3,6 % 33,5 8,6 % 3,2
200 Kč 10 919,8 2,3 % 54,6 14,0 % 5,3
100 Kč 5 491,7 1,2 % 54,9 14,0 % 5,3
50 Kč 585,2 0,1 % 11,7 3,0 % 1,1
bankovky celkem 455 385,8 97,0 % 391,2 100,0 % 37,6
mince
50 Kč 4 687,1 1,0 % 93,7 5,9 % 9,0
20 Kč 3 362,4 0,7 % 168,1 10,6 % 16,2
10 Kč 1 941,0 0,4 % 194,1 12,3 % 18,7
5 Kč 1 131,5 0,2 % 226,3 14,3 % 21,8
2 Kč 808,6 0,2 % 404,3 25,6 % 38,9
1 Kč 494,1 0,1 % 494,1 31,3 % 47,5
mince celkem 12 424,7 2,6 % 1 580,6 100,0 % 152,0
pamětní mince 1 665,0 0,4 % 2,3    
Celkem 469 475,5 100,0 % 1 974,1   189,6