Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 1996

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 37 840,9 27,4 % 7,6 3,3 % 0,7
2 000 Kč 5 714,8 4,1 % 2,9 1,2 % 0,3
1 000 Kč 68 757,2 49,9 % 68,8 29,5 % 6,7
500 Kč 11 918,6 8,6 % 23,8 10,2 % 2,3
200 Kč 4 711,1 3,4 % 23,6 10,1 % 2,3
100 Kč 3 711,2 2,7 % 37,1 15,9 % 3,6
50 Kč 1 339,8 1,0 % 26,8 11,5 % 2,6
20 Kč 860,9 0,6 % 43,0 18,4 % 4,2
bankovky
celkem
134 854,5 97,8 % 233,6 100,0 % 22,7
mince
50 Kč 126,8 0,1 % 2,5 0,2 % 0,2
20 Kč 395,5 0,3 % 19,8 1,5 % 1,9
10 Kč 916,8 0,7 % 91,7 6,9 % 8,9
5 Kč 489,7 0,4 % 97,9 7,3 % 9,5
2 Kč 277,9 0,2 % 139,0 10,4 % 13,5
1 Kč 187,3 0,1 % 187,3 14,0 % 18,2
0,50 Kč 76,7 0,1 % 153,3 11,5 % 14,9
0,20 Kč 59,6 0,0 % 297,8 22,3 % 28,9
0,10 Kč 34,8 0,0 % 347,8 26,0 % 33,8
mince celkem 2 565,1 1,9 % 1 337,1 100,0 % 129,8
pamětní mince 434,8 0,3 % 4,2    
Celkem 137 854,4 100,0 % 1 574,9   152,5