Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2010

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 120 676,0 30,8 % 24,1 7,0 % 2,3
2 000 Kč 111 154,2 28,4 % 55,6 16,2 % 5,3
1 000 Kč 122 600,6 31,3 % 122,6 35,6 % 11,8
500 Kč 10 372,3 2,6 % 20,7 6,0 % 2,0
200 Kč 10 228,9 2,6 % 51,1 14,8 % 4,9
100 Kč 4 841,6 1,2 % 48,4 14,1 % 4,7
50 Kč 824,2 0,2 % 16,5 4,8 % 1,6
20 Kč 104,3 0,0 % 5,2 1,5 % 0,5
bankovky
celkem
380 802,1 97,2 % 344,2 100,0 % 33,1
mince
50 Kč 3 135,5 0,8 % 62,7 3,7 % 6,0
20 Kč 2 922,5 0,7 % 146,1 8,6 % 14,0
10 Kč 1 685,4 0,4 % 168,5 9,9 % 16,2
5 Kč 973,9 0,2 % 194,8 11,5 % 18,7
2 Kč 684,5 0,2 % 342,2 20,1 % 32,9
1 Kč 417,2 0,1 % 417,2 24,6 % 40,1
0,50 Kč 183,4 0,0 % 366,9 21,6 % 35,3
mince celkem 10 002,4 2,6 % 1 698,4 100,0 % 163,3
pamětní mince 889,1 0,2 % 1,8    
Celkem 391 693,6 100,0 % 2 044,4   196,4