Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2012

Nominální
hodnota
V oběhu
v mil. Kč
Podíl
v  %
V oběhu
v mil. kusů
Podíl
v  %
Počet kusů
připadajících na
1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 123 858,1 29,3 % 24,8 6,8 % 2,4
2 000 Kč 133 290,6 31,5 % 66,6 18,4 % 6,4
1 000 Kč 124 939,0 29,6 % 124,9 34,5 % 12,0
500 Kč 11 233,3 2,7 % 22,5 6,2 % 2,2
200 Kč 11 087,0 2,6 % 55,4 15,3 % 5,3
100 Kč 5 133,7 1,2 % 51,3 14,2 % 4,9
50 Kč 591,6 0,1 % 11,8 3,3 % 1,1
20 Kč 104,1 0,0 % 5,2 1,4 % 0,5
bankovky
celkem
410 237,3 97,0 % 362,6 100,0 % 34,9
mince
50 Kč 3 935,3 0,9 % 78,7 4,3 % 7,6
20 Kč 3 043,6 0,7 % 152,2 8,4 % 14,6
10 Kč 1 786,8 0,4 % 178,7 9,9 % 17,2
5 Kč 1 046,9 0,2 % 209,4 11,6 % 20,1
2 Kč 741,7 0,2 % 370,9 20,5 % 35,7
1 Kč 453,7 0,1 % 453,7 25,1 % 43,6
0,50 Kč 183,1 0,0 % 366,2 20,2 % 35,2
mince celkem 11 191,2 2,6 % 1 809,7 100,0 % 174,0
pamětní mince 1 280,4 0,3 % 2,0    
Celkem 422 708,8 100,0 % 2 174,4   208,9