Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2000

Nominální hodnota V oběhu
v mil. Kč
Podíl v % V oběhu
v mil. kusů
Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele ČR
bankovky
5 000 Kč 61 103,5 31,0 % 12,2 5,1 % 1,2
2 000 Kč 20 369,8 10,3 % 10,2 4,3 % 1,0
1 000 Kč 88 364,9 44,9 % 88,4 37,0 % 8,6
500 Kč 9 689,4 4,9 % 19,4 8,1 % 1,9
200 Kč 6 666,7 3,4 % 33,3 13,9 % 3,2
100 Kč 3 629,0 1,8 % 36,3 15,2 % 3,5
50 Kč 1 624,6 0,8 % 32,5 13,6 % 3,2
20 Kč 136,0 0,1 % 6,8 2,8 % 0,7
bankovky
celkem
191 583,9 97,3 % 239,1 100,0 % 23,2
mince
50 Kč 158,3 0,1 % 3,2 0,2 % 0,3
20 Kč 1 977,6 1,0 % 98,9 4,8 % 9,6
10 Kč 1 143,8 0,6 % 114,4 5,5 % 11,1
5 Kč 621,0 0,3 % 124,2 6,0 % 12,1
2 Kč 391,5 0,2 % 195,8 9,5 % 19,0
1 Kč 243,9 0,1 % 243,8 11,8 % 23,7
0,50 Kč 116,5 0,1 % 232,9 11,3 % 22,6
0,20 Kč 98,0 0,0 % 490,2 23,7 % 47,6
0,10 Kč 56,5 0,0 % 565,0 27,3 % 54,9
mince celkem 4 807,1 2,4 % 2 068,4 100,0 % 200,8
pamětní mince 608,9 0,3 % 4,5    
Celkem 196 999,9 100,0 % 2 312,0   224,0