Zašpiněná bankovka

Zašpiněná bankovka je bankovka opotřebená oběhem.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou bankovku nevrací zpět do oběhu a předávají ji ČNB.

Příklad zašpiněné bankovky

zaspinena_bankovka_2

zaspinena_bankovka_3

zaspinena_bankovka_4

zaspinena_bankovka_5

zaspinena_bankovka_6

zaspinena_bankovka_7