Popsaná bankovka

Popsaná bankovka je vždy běžně poškozená bankovka, ať už je popsaná na líci, na rubu či na obou stranách.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad popsané bankovky

popsana_bankovka_2

popsana_bankovka_3