Odbarvená (vypraná) bankovka

Odbarvená bankovka může být dle míry poškození buď běžně poškozená bankovka nebo nestandardně poškozená bankovka.

Běžně poškozená bankovka

Pokud je na bankovce rozeznatelný obrazec a některé ochranné prvky, takže není problém určit její pravost, jde o běžně poškozenou bankovku. U vypraných bankovek, došlo-li pouze ke změně vlastností ochranných prvků viditelných pod UV světlem, ale obrazec a ostatní ochranné prvky nejsou poškozeny, se jedná o běžné poškození.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad běžně poškozené odbarvené bankovky

odbarvena_bankovka_1

Příklad vyprané bankovky, u které došlo ke změně vlastností ochranných prvků viditelných pod UV světlem. Bankovkový papír reaguje na UV světlo jako běžný kancelářský papír, chybí luminiscence ochranných vláken a zelená luminiscence části hodnotového čísla, části portrétu a části hmatové značky pro nevidomé a slabozraké. Obrazec a ochranné prvky ve viditelném spektru (vodoznak, okénkový proužek, soutisková značka, iridiscentní pruh) jsou rozeznatelné, není problém určit pravost, jde o běžně poškozenou bankovku.

odbarvena_bankovka_4.jpg_1582007768

Pro porovnání příklad nepoškozené bankovky stejného vzoru (1996) pod UV světlem.

odbarvena_bankovka_srovnani_UV_1000_CZK_vz1996_L

Nestandardně poškozená bankovka

Pokud je bankovka odbarvená natolik, že jsou pochybnosti o její pravosti, jde o nestandardně poškozenou bankovku.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad nestandardně poškozené odbarvené bankovky

odbarvena_bankovka_2

odbarvena_bankovka_3