Bankovka, jejíž plocha je menší nebo rovna 50%

Necelá bankovka, jejíž plocha je menší nebo rovna 50%, je vždy nestandardně poškozená bankovka.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad necelé bankovky, jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %

necela_bankovka_mensi_1