Pomačkaná bankovka

Pomačkaná bankovka je bankovka opotřebená oběhem.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou bankovku nevrací zpět do oběhu a předávají ji ČNB.

Příklad pomačkané bankovky

pomackana_bankovka