Přetržená bankovka

Bankovka skládající se ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě (lze ověřit kontrolou shodnosti sériových čísel bankovky na jejím rubu), je vždy běžně poškozená bankovka.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takové bankovky přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad přetržené bankovky

pretrzena_dve_casti_1