Necelá bankovka, jejíž plocha je větší 50 %

Necelá bankovka, která je zároveň celistvá, je běžně poškozená, není-li její plocha menší nebo rovna 50%, nechybí-li jí celý horní nebo spodní okraj nebo není-li necelost způsobena některým z nestandardních způsobů poškození. Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka takovouto bankovku vymění.

Fyzická osoba může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník může přijetí necelé bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad necelé běžně poškozené bankovky (70% plochy bankovky)

necela_bankovka_3

necela_bankovka_7

necela_bankovka_5

Nestandardně poškozená bankovka

Řada nestandardních poškození vede rovněž k necelosti bankovek. Rozhodující je skutečnost, že necelost je důsledkem nestandardního poškození. Tedy ohořelá bankovka, která je pokaždé rovněž necelá, je vždy nestandardně poškozená.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad necelé nestandardně poškozené bankovky

necela_bankovka_2

necela_bankovka_6