Bankovka, které chybí část nebo části okraje

Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí část nebo části okraje, a to potištěného nebo nepotištěného, pokud jí nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky, a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesáhne v žádné svojí části 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu. Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí jeden nebo více růžků, pokud v ani jednom směru od pravého úhlu, který tvoří růžek bankovky, nechybí více než 20 mm okraje bankovky.

Taková bankovka se považuje za bankovku opotřebovanou oběhem.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou bankovku nevrací zpět do oběhu a předávají ji ČNB.

Příklady celých bankovek, kterým nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesahuje 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu

Celá bankovka bez okraje č. 1

Celá bankovka bez okraje č. 2

Celá bankovka bez okraje č. 3

Příklady bankovek, kterým v růžku chybí méně než 20 mm okraje bankovky

Celá bankovka bez okraje č. 4

Celá bankovka bez okraje č. 5

Bankovka s chybějícím růžkem větším než 20 mm je bankovkou běžně poškozenou - necelou.

Fyzická osoba může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník může přijetí necelé bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad bankovky, které v růžku bankovky chybí více než 20 mm okraje

 Celá bankovka bez okraje č. 6