Natržená bankovka

Natržená bankovka je vždy běžně poškozená, bez ohledu na délku trhliny nebo to, zda je trhlina slepená lepicí páskou.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad natržené bankovky

natrzena_bankovka_1

natrzena_bankovka_2

natrzena_bankovka_3