Obarvená bankovka

Obarvená bankovka může být dle míry poškození běžně poškozená bankovka nebo nestandardně poškozená bankovka.

Běžně poškozená bankovka

Pokud je obarvení průhledné, takže je rozeznatelný obrazec bankovky a její ochranné prvky, jde o běžně poškozenou bankovku.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad běžně poškozené obarvené bankovky

obarvena_bankovka_1

obarvena_bankovka_2

obarvena_bankovka_4_bezne

obarvena_bankovka_5_bezne

obarvena_bankovka_6_bezne

obarvena_bankovka_7_bezne

 

Nestandardně poškozená bankovka

Když je barva neprůhledná, zakrývá obrazec bankovky a ztěžuje identifikaci ochranných prvků, jde o nestandardně poškozenou bankovku.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad nestandardně poškozené obarvené bankovky

obarvena_bankovka_8_nestandard

obarvena_bankovka_9_nestandard

obarvena_bankovka_10_nestandard