Bankovka proděravělá jinak než úředním znehodnocením ČNB nebo propálená

Bankovka proděravělá jinak než úředním znehodnocením ČNB (proražením pěti nebo šesti otvorů stejné velikosti rovnoměrně rozmístěných po její ploše nebo malými otvory tvořícími nápis SPECIMEN) nebo propálená a jejíž plocha není menší nebo rovna 50%, je vždy běžně poškozená bankovka.

Fyzická osoba (včetně směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba může přijetí takové bankovky odmítnout, protože není celá.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad proděravělé bankovky

proderavela_bankovka_3

proderavela_bankovka_2