Bankovka úředně přetištěná ČNB nebo Státní tiskárnou cenin

Úředně přetištěná bankovka (Českou národní bankou nebo Státní tiskárnou cenin) je vždy nestandardně poškozená bankovka.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad úředně přetištěné bankovky

pretistena_bankovka_1

pretistena_bankovka_2