Pomalovaná bankovka

Pomalovaná bankovka je vždy běžně poškozená bankovka, ať už je pomalovaná na líci, na rubu či na obou stranách.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad pomalované bankovky

pomalovana_bankovka_4

pomalovana_bankovka_5