Povolovací a schvalovací řízení – penzijní společnosti a fondy

Náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti, žádosti o povolení k vytvoření účastnického fondu, žádosti o povolení k vytvoření důchodových fondů a souvisejících žádostí jsou stanoveny vyhláškou č. 233/2009 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů jsou vymezeny dále uvedenými prováděcími právními předpisy a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Obnova zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijních společností v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření (pdf, 296 kB) je stanovena v § 80 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů od 1. 7. 2012 dochází k dílčím změnám v povolovacích a schvalovacích řízeních, které jsou popsány v materiálu Informace o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 203 kB).

Právní předpisy upravující činnost penzijních společností a fondů

Tiskopisy žádostí

Úřední sdělení, metodické informace