Povolovací a schvalovací řízení – penzijní společnosti a fondy

Náležitosti a přílohy žádosti podle zákona č.  427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“)  jsou stanoveny vyhláškou č. 233/2009 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů jsou vymezeny dále uvedenými prováděcími právními předpisy a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 4. 2020 byla přijata novela ZDPS (zákon č. 119/2020 Sb.), kterou došlo k oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT) (viz Informace o připravené novele ZDPS, kterým bude oddělena distribuce doplňkového penzijního spoření, pdf, 162 kB).

V současnosti probíhá příprava nové vyhlášky, která upraví podrobnosti náležitostí žádostí podle ZDPS

Právní předpisy upravující činnost penzijních společností, a účastnických a transformovaných fondů, samostatných zprostředkovatelů a vázaných zástupců

Tiskopisy žádostí

A. Penzijní společnost

B. Samostatný zprostředkovatel

 • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 162 kB)
 • Podmínky udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele stanoví § 77a ZDPS
 • Žádost lze podat pouze elektronicky, pro podání lze využít rovněž aplikaci REGIS
 • K 1. 4. 2020, kdy nabyla účinnost část sedmá zákona č. 119/2020 Sb., kterým došlo k oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění podle ZPKT nebyla vydána vyhláška podle § 77b odst. 1 ZDPS. Do jejího vydání ČNB doporučuje k prokázání podmínek podle § 77a ZDPS vycházet z návrhu vyhlášky Podrobnosti náležitostí žádosti upravuje § 14 návrhu vyhlášky.

C. Vázaný zástupce

 • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 162 kB)
 • zápis do registru vázaných zástupců
  • příloha žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (xlsm, 244 kB)
  • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 412 kB)
  • doporučení k podání žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (pdf, 244 kB)
  • schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (zip, 2 kB)

D. Akreditovaná osoba

 

Úřední sdělení, metodické informace