Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Poznámka: Proces ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb. (externí odkaz), o důchodovém spoření, a vypořádání prostředků účastníků tohoto systému, obsahují ustanovení zákona č. 376/2015 Sb. (externí odkaz), o ukončení důchodového spoření, a zákona č. 377/2015 Sb. (externí odkaz), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.

Vyhlášky a nařízení vlády


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.