Povolovací a schvalovací řízení – správci nevýkonných úvěrů

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 86/2024 Sb., k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry.

Podle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 96/2022 Sb., jsou žadatelé o udělení oprávnění správce nevýkonného úvěru povinni uhradit správní poplatek ve výši 20 000 Kč.

Upozornění k podávání žádosti podle zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení Správce nevýkonného úvěru

  • žádost o udělení oprávnění k činnosti správce nevýkonného úvěru (REGIS), (docx, 36 kB) (pdf, 634 kB)
    • doklad k prokázání důvěryhodnosti FO (docx, 34 kB) (pdf, 623 kB)
    • doklad k prokázání důvěryhodnosti PO (docx, 32 kB) (pdf, 445 kB)
    • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 173 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.
  • oznámení změny údajů a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností podle zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry (docx, 35 kB) (pdf, 634 kB)
  • oznámení o ukončení činnosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a podle zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry (docx, 28 kB) (pdf, 444 kB)

Ostatní