Povolení k činnosti směnárníka

Způsob podání, náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti směnárníka a oznámení směnárenské provozovny stanoví zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, a vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti (viz níže).

Důležité upozornění:

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 277/2013 Sb. byl dne 1. listopadu 2013 zahájen příjem žádostí o povolení k činnosti směnárníka a oznámení o místění provozoven prostřednictvím informačního systému REGIS. Podle § 7 vyhlášky č. 315/2013 Sb. je možné žádost o povolení k činnosti směnárníka, jakož i oznámení směnárenské provozovny, podat pouze prostřednictvím internetové aplikace ČNB pro registraci subjektů, tj. prostřednictvím aplikace REGIS (viz níže v části Tiskopisy žádosti, elektronická podání). Jiný způsob podání žádosti není přípustný. Více informací naleznete na stránce týkající se registrace směnáren.

V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů od 1. 7. 2012 dochází k dílčím změnám v povolovacích a schvalovacích řízeních, které jsou popsány v materiálu Informace o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 203 kB).

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.

Tiskopisy žádostí, elektronická podání

Doporučené formuláře:

Výkazy (o provedených směnárenských obchodech):